EthaDrive – Klimatstark drivkraft för tunga transporter

Powered by

Det här är EthaDrive

EthaDrive drevs som ett innovationskluster under 2018 till 2021. Syftet vara att skapa ett rullande showcase för klimatsmarta tunga transporter med en fullt driftsatt fordonsflotta från Scania och det svenskproducerade biobränslet ED95 som ett kraftfullt bevis på att även tunga, långväga transporter kan ställas om och minska sin klimatpåverkan med 90% – här och nu.

Mer info

Så funkar det: EthaDrive är en fullskalig demonstration som bygger på  en komplett lösning med fordon, bränsle och bränsledistribution.

Erfarenheter av EthaDrive

Fordonen

I EthaDrive används fordon från Scania för tyngre och längre transporter, inom anläggnings-, gods och fjärrtransporter. Gemensamt för dem är att de är utrustade med Scanias nyutvecklade 13-liters etanolmotor.  Bilarna håller samma höga standard vad gäller komfort och körbarhet som gjort Scania till en ledande premium-leverantör över hela världen, med den avgörande skillnaden att de har upp till 90% minskad klimatpåverkan.

Alla fordon är godkända enligt Euro 6, den högsta miljöklassningen i Europa. Det innebär också att de ger minimala lokala utsläpp av kväveoxid och partiklar.

↣ Mer om motorn

Motorn

Scanias nya sexcylindriga 13-litersmotor för drivmedlet ED95 med 410 hästkrafter ger en utmärkt prestanda för tyngre transporter. Motorn ger, precis som sin dieselsläkting, 2150 Nm och karaktäriseras av god körbarhet och har en CO2-reduktion på upp till 90 procent. Därmed har den lika hög verkningsgrad som en konventionell diesel. 

Mer info

Bränslet

ED95 är ett etanolbaserat biobränsle för anpassade dieselmotorer. Det består av ca 95 procent etanol samt tändförbättrare, smörjmedel och korrosionsskydd. ED95 ger både bra energieffektivitet och minskad klimatpåverkan – och är ett miljömässigt hållbart biodrivmedel för tunga transportfordon som bussar och lastbilar. Råvaran till etanolen kommer från svenskt skogs- och jordbruk.

läs mer om bränslet ED95Utsläpp med
fossilt bränsle90%

Lägre CO2 utsläpp
med ED95

Distribution och räckvidd

ED95 kan framställas i mycket stor skala och tillhandahållas i publika eller kundanpassade tank- och distributionslösningar. Fordonen har cirka 200 mils räckvidd.

Partners

EthaDrive var under 2018 till 2021 ett samarbete mellan Sekab BioFuels & Chemicals, Lantmännen Agroetanol och Scania – med stöd från Norrköpings kommun. Som deltagare i projektet ingick även de åkerier och fraktköpare som valt att satsa på de nya etanolfordonen. Förare, fordonsägare och fraktköpare bidrar löpande med sina erfarenheter och driftdata.

Projektet är öppet för forskning och studiebesök från hela världen.

Klimatstark Drivkraft, slutrapport från EthaDrive

Slutrapporten från EthaDrive innehåller en sammanfattning av projektet, en beskrivning av potentialen i ED95 som ett fordonsbränsle för tunga fordon och en diskussion av hur resultaten kan användas för att dra den fulla nyttan av potentialen med etanolbränslen för godstransporter. Efter att slutrapporten har omvärlden gett oss betydligt högre energipriser men även en stark påminnelse om vikten av försörjningstrygghet. Rapporten ger en god redovisning av båda möjligheter och hinder till ökad användning av ED95.

EthaDrive
skapar fördelar för alla

EthaDrives lösning levererade tydliga värden i hela transportkedjan; från åkerier och transportföretag till transportköpare och kravställare.

  • Fokus på svensk miljöteknik för hållbara tunga transporter.  Ett svenskproducerat biodrivmedel som minskar växthusgasutsläppen med 90 procent.
  • Fordonsägare har fått möjlighet att uppdatera sin fordonsflotta med den nyaste tekniken, till minimal ekonomisk risk.
  • En internationell arena för hållbara tunga transporter, flera aktörer som tillsammans driver på klimatomställningen.
  • Mer kunskap om den potential ED95 har för att minska transportsektorns klimatpåverkan på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.
  • Skapade samarbeten och värdefulla nätverk.
  • Transportköpare och kravställare har fått tillgång till ett tydligt klimatsmart transportalternativ. Lösningen kan bidra till företagets övergripande miljösträvanden och stärka varumärket.
”Vi har kört ED95 i distributionslastbilar sedan 2015, och det är en viktig del av vår strategi inom klimat och miljö”
Eric Wärnhem, Arla Foods AB
”Vi har goda förutsättningar att använda svensk råvara för tillverkning av hållbara drivmedel. Vi har valt att satsa på etanol som kraftigt minskar våra klimatutsläpp”
Åsa Domeij, Hållbarhetschef, Axfood
”Vi vill vara med och bidra till klimatet, våra kunder uppskattar att vi med våra etanollastbilar kan garantera hållbara transporter”
Patrik Skoog, VD Berglunds Åkeri
”Med ED95 kan vi erbjuda våra kunder hållbara godstransporter, vilket vi har gjort sedan 2010”
Robert Barkensjö, VD Kyl- o Frysexpressen Mälardalen AB