Erbjudande att delta i fordonsdemonstration

EthaDrive söker företag som vill delta genom att leasa och operera de fordon som ingår i arenan. Villkoren är förmånliga. Vi har sammanfattat erbjudandet i en nedladdningsbar pdf.

EthaDrive bjuder in till att delta i fordonsdemonstrationen genom att leasa ett etanolfordon – utan restvärdesrisk, med möjlighet att köpa ut bil vid leasingperiodens slut. Samtidigt erbjuds tillgång till och infrastruktur för svenskproducerat ED95 med 90% reduktion av CO2 och låga utsläpp av partiklar och kväveoxider.

EthaDrive – erbjudandet onepage

Gör din intresseanmälan för att vara med i EthaDrive

För att anmäla sitt intresse till EthaDrive ska ansökan innehålla ett tillräckligt underlag för beslut om att erbjuda möjligheten att medverka. Intresseanmälan är i sig inte bindande, utan utgör en förfrågan om deltagande. En förfrågan som i processen utvecklas till ett skarpt erbjudande att slutligen ta ställning till. Se vidare i vår nedladdningsbara pdf.

Intresseanmälan till EthaDrive fordonsdemonstration

Dokumentation

Du kan ladda ner den presentation av erbjudandet som Scania höll den 3 oktober, vid lanseringsseminariet.

Här kommer vi att publicera filmklipp från vårt seminarium inom kort.

EthaDrive Erbjudandet som PDF