Nu rullar två nya etanollastbilar för Postnord i Norrköping. Postnords miljöspecialist och Stadiums logistikchef överens om att transportsektorn tillsammans kan göra mer för att snabba på omställningen till fossilfria lösningar.

Omställningen av transportsektorn, i linje med klimatmålen, kräver att marknadens stora aktörer aktivt deltar för att förändra förutsättningarna i grunden. Postnord har redan inlett detta arbete, och mellan 2009 och 2020 har företaget lyckats minska koldioxidutsläppen rejält. Den egna transportverksamheten har reducerat utsläppen i absoluta tal med nästan 40 procent och under våren 2020 har man satt ett nytt klimatmål – att vara helt fossilfria 2030. En hög målsättning som kräver förändring på många plan; energisnålare fordon, effektivare transportlösningar, omfattande elektrifiering och ökad användning av biodrivmedel.

– Det är ett ambitiöst mål. Vi har viljan och ambitionen och vi upplever tydliga förväntningar från våra kunder. Det ger oss bra förutsättningar, säger Henrik Boding som är miljöspecialist på Postnord.

Postnord har en bred ansats när det gäller biodrivmedel för transporterna.

– Vi anser att alla drivmedel kommer att behövas och vi skaffar oss nu kunskap och erfarenhet för att kunna fatta kloka beslut för framtiden. I denna omställning krävs det samarbete med andra aktörer i värdekedjan såsom kunder, fordonsleverantörer och drivmedelsproducenter. Postnord måste samarbeta för att ha en chans att nå klimatmålen och EthaDrive ett bra sätt att snabbt öka samarbetsytorna, resonerar Henrik Boding.

Bakom EthaDrive står fordonstillverkaren Scania och drivmedelleverantörerna Lantmännen Agroetanol och Sekab BioFuels & Chemicals.

En av Postnords stora kunder är Stadium. Stadiums hållbarhetsarbete drivs av ett tydligt internt engagemang, samtidigt upplever företaget också en ökad förväntan hos kunderna att de ska ta ansvar för klimat- och miljöfrågor.

– Idag ser vi att kunderna kräver att vi går från ord till handling, säger Daniel Johansson, logistikdirektör på Stadium, som utvecklar resonemanget:

– Våra ambitioner ligger i linje med Postnords, vi ska halvera det totala klimatavtrycket av våra egna varumärken till 2025 och till 2030 ska hela verksamheten ha halverat klimatpåverkan. Det är tuffa mål och för att klara av att minska belastningen från transporter behöver vi ta del av kompetensen hos andra som kan fordon, bränslen och transportlösningar. Ska vi klara av målen måste vi hjälpas åt, säger han.

Inom ramen för EthaDrive kommer Postnord att köra fordon från Scania med en ny 13-liters motor speciellt anpassad för ED95, som är ett svenskproducerat etanolbränsle för tunga fordon.

Scania har under lång tid fokuserat på att öka bränsleeffektiviteten hos sina fordon och har marknadens bredaste utbud med motorer för förnybara drivmedel. Att Scania själva har höga klimatmål hjälper resten av transportkedjan att klara av sina mål.

– Vi har fullt fokus på målet i Parisavtalet, att förhindra global uppvärmning. Våra egna mål är att kraftigt minska, inte bara klimatavtrycket av den egna verksamheten med 50 procent, utan också minska den rullande fordonsflottans CO2-utsläpp, under användning, med 20 procent till 2025.  Under 2019 sålde Scania 90.000 lastbilar, så målet kan göra stor skillnad, säger Henrik Dahlsson, senior adviser Hållbarhet, Scania Sverige. Han anser att det är en nödvändighet att branschens aktörer samverkar på olika sätt för att klara klimatmålen.

– Att jobba tillsammans som vi gör i EthaDrive är både viktigt och spännande, det är klimatarbete i praktiken, säger Henrik Dahlsson.

Projektet EthaDrive fortsätter fram till 2021 och under perioden kommer en mängd Scania etanolfordon löpande att levereras till åkerier och företag.

– Innovationsklustret är under uppbyggnad. Vi upplever ett starkt intresse från branschen, från beslutsfattare och politiker. Det här handlar inte bara om ett nytt drivmedel, det handlar om hela transportsektorns möjlighet att ställa om. Projektet ger fördjupad kunskap och delade erfarenheter för att öka användningen av etanolfordon vid tunga, långväga transporter, för en hög klimatnytta., säger Peter Henriksson, projektledare för EthaDrive.