Logistikföretaget Kyl & Frysexpressen Nord AB har tydliga miljömål. Inom ramen för innovationsklustret EthaDrive satsar de nu på det förnybara drivmedlet etanol ED95 för transporterna. Kyl & Frysexpressen Nord AB har fokuserat på temperad logistik sedan starten i början på 90-talet. Idag omsätter bolaget 700 miljoner och har cirka 200 anställda. Företaget förser Norrland med livsmedel och verksamheten sträcker sig från Gävle till Kiruna. Med terminaler i Sundsvall, Östersund, Umeå, Skellefteå och Luleå och kunder som ICA, Coop, Dagab, Martin & Servera, Menigo och Arla uppfyller de uppdraget varje dag.

Jon Widell är vd för Kyl & Frysexpressen Nord och han berättar om bakgrunden till medverkan i innovationsklustret EthaDrive:

– Vi har satt upp mål om fossilfrihet, det påverkar alla investeringar framåt men vi behöver också samverka med våra kunder så att vi går i takt. Logistikinköpare måste ställa rätt krav om fossilfria transporter och vi måste fortsätta utveckla vårt hållbara erbjudande, säger Jon Widell..

Varför valde ni EthaDrive för fossilfria lösningar?

Vi har valt att gå med i EthaDrive för att fossilfria lösningar är det en ren överlevnadsfråga, ska vi vara relevanta i framtiden så måste vi vara med i denna typ av utvecklingsprojekt. Vi vill vara en del av lösningen. Vi vill öka vår egen kunskap och erfarenhet hur det funkar att ha en etanolbil med ED95 rullande i vår produktion och vi vill också signalera till omvärlden att vi faktiskt gör något och vår resa till att bli fossilfria har börjat, berättar han.

Kyl och Frysexpressen Nord är systerbolag till Kyl och Frysexpressen i Mälardalen, som under flera år har haft etanollastbilar i sin flotta. För Kyl & Frysexpressen Nord är det den första etanollastbilen som nu rullar ut med Sundsvall som bas.

En av de större kunder Kyl & Frysexpressen kör för är Arla Foods. Arlas har också en egen fordonsflotta som helt har ställts om till att köra på fossilfria drivmedel och ED95 har varit ett av de biodrivmedel som gjort detta möjligt. Eric Wärnhem är Fleet Manager på Arla Foods, berättar om de erfarenheter de har av ED95:

-Från Kallhäll mejeri har vi ett 30-tal distributionsbilar med ED95 som varje dag levererar våra produkter till kunder runt om Stockholmsområdet. Det funkar på det stora hela mycket bra att köra på ED95, serviceintervallerna är något tätare, menar Eric.

Vad skulle du råda andra som är intresserade av ED95? -Analysera var ni ska köra bilarna och var bensinstationerna för ED95 ligger. På Arla har vi en egen cistern med ED95 inne på gården. Den stora reduktionen av koldioxidutsläpp är den stora nyttan, det hjälper oss att minska vårt klimatavtryck, avslutar Eric Värnhem.