Lundstams åkeri i Östersund, som blev ”Årets Hållbara Företag i Jämtland/Härjedalen 2020”, anser att det är avgörande att minska klimatavtrycket på flera sätt. Inom ramen för innovationsklustret EthaDrive satsar de nu på det förnybara drivmedlet etanol ED95 för transporterna. De provar kontinuerligt nya drivmedel i verksamheten för att successivt lära sig mer om framtidens fossilfria alternativ.

Lundstams åkeri erbjuder återvinningstjänster kopplat till de flesta kategorier av avfall och man arbetar primärt med företagskunder. En del av verksamheten innefattar kommunala uppdrag som insamling av hushållsavfall och drift av återvinningscentraler. För Lundstams är det är absolut nödvändigt att minska klimatavtrycket från transporter. Utmaningen ligger i att utveckla och välja rätt typ av fordons- och drivmedelslösningar.

Fredrik Hedström är transportchef hos Lundstams och förklarar hur de jobbar med klimatfrågan rent praktiskt:

– Vår affärsidé bygger på att minimera klimatavtrycket från det avfall som produceras i samhället. Det betyder att vi för respektive avfallsfraktion strävar efter att ta steg i avfallstrappan. Det vill säga, i ett första steg strävar vi efter att ersätta ”återvinning av energi” med ”återvinning av material”. I ett andra steg strävar vi efter att ersätta ”återvinning av material” med ”återanvändning”. Hela syftet med avfallstrappan och vårt arbete är att minimera resursutnyttjandet genom att nyttja återvunnet material istället för jungfruliga resurser, berättar Fredrik Hedström.

Lundstams valde att gå med i fordonsdemonstrationen av EthaDrive då de håller på att fastställa en strategi för alternativa drivmedel med målsättning att vara fossilfria till 2030.

-Att vara med i EthaDrive innebär en stor möjlighet för oss att skaffa oss egen erfarenhet i frågan. Det innebär att vi måste vara aktiva och prova olika lösningar innan vi slutligen väljer en framtida inriktning. Vi hoppas öka vår kunskap om vad etanoldrift innebär ur ett antal perspektiv. Vi behöver förstå vilka effekter det har på bland annat miljö, ekonomi, underhåll och livslängd hos fordonen, säger Fredrik Hedström.

Lastbilen kommer att användas för insamling av farligt avfall i Jämtland och Härjedalen. Det innebär att den kommer att köra i både stad och landsbygd.