Med start i början av juli och fortsatt under andra halvåret 2020 levereras de lastbilar som ingår i innovationsklustret. Fordonsdata och värdefulla erfarenheter från ägare och förare kommer samlas in och bearbetas för att kunna spridas som goda exempel. Deltagarna i projektet är positiva till möjligheten att delta.

Först ut är Åkes Fjärr och Lokaltransport i Karlstad

– För oss som åkerier skapar frågan vad som kommer bli framtidens drivmedel en hel del osäkerhet. LBC Frakt har en strategi hur klimatmålen ska lösas, i den strategin så finns Etanolfordon med som en dellösning. Vi gör, vid sidan av inköpen av lastbilar, investeringar för att kunna lösa infrastrukturen kring en säker hantering med bränsletillgången av ED95 för de fyra bilar som går inom LBC Frakt. Vårt mål är att kraftigt öka antalet fossilfria fordon i vår flotta och EthaDrive ger oss ett bra tillfälle att utöka med en modern fossilfri lastbil. Vi kommer säkert öka antalet etanolfordon ytterligare de närmaste åren. Perra Johansson, vd, Åkes Fjärr och lokaltransport i Karlstad.

Etanol är världens största biodrivmedel med en god tillgång på hållbara råvaror. För tunga fordon gäller etanolbränslet ED95. Fördelarna med ED95 är att det är lätt att handskas med och samtidigt enkelt och kostnadseffektivt att producera och distribuera. Etanol har mycket hög klimatnytta vilket skapar förutsättningar för hållbara transporter med en kraftfull CO2-reduktion på upp till 90 procent. Utöver detta så ger ED95 en mycket ren förbränning vilket bidrar till en förbättrad luftkvalité.

EthaDrive är ett världsunikt, rullande showcase för klimatsmarta tunga transporter. Med en fullt driftsatt fordonsflotta och det svenskproducerade biobränslet ED95 är EthaDrive ett kraftfullt bevis på att även tunga, långväga transporter kan ställas om och minska sin klimatpåverkan med 90% – här och nu

Vill du veta mer, ta kontakt med oss genom hemsidan eller genom att maila vår projektledare.

På bilden från vänster: Oscar Svedlund VD Lecab och Perra Johansson, ägare och VD Åkes Fjärr och lokaltransport.