Den 9/7 levereras en ny etanollastbil till Renall i Norrköping. Inför leveransen tog vi en pratstund med Robert Sandsveden, miljöchef på Renall.

Ställer man frågan vad Renall är, så är det korta svaret att det är ett miljöserviceföretag. Företaget grundades 2012 och fokus för verksamheten ligger inom avfall, återvinning, slamsugning, högtrycksspolning, miljökonsulttjänster, bygglogistik, kranbils-och transporttjänster, fastighetsjour och kommunala entreprenader. Idag har Renall ca 120 anställda och omsätter runt 200 miljoner. Företagets 80 fordon körs idag på HVO, men i företagets miljömål ingår att successivt ställa om till bränslen som produceras i Sverige, och allra helst i Östergötland. Till 2021 ska 10% av fordonen gå på andra förnybara bränslen än HVO, och till 2022 är målet 15%. Det finns flera skäl till detta.

– Att vara beroende av ett enda bränsle kan vara riskfyllt om det händer något. Vi måste ha alternativ på plats, för det helt otänkbart att gå tillbaka till att köra på fossila bränslen om något skulle hända med HVO. Det handlar om att skapa en säkerhet i hållbarhetsarbetet. Därför är t.ex. alla nya diesel-bilar som vi köper nu anpassade för RME och vi har också beställt en bil för flytande biogas, säger Robert Sandsveden, Miljö- och konsultchef på Renall.

Renall har majoriteten av sina kunder i Östergötland och Södermanland, och vill gärna ha sina leverantörer i regionen också. Ju mer regionala och lokala produkter, desto bättre. När Ethadrive presenterade det förmånliga erbjudandet om att testa ett fordon med ED95 genom ett två-års leasingavtal bestämde sig Renall för att hoppa på. Man har valt att leasa en lastväxlare som framför allt används för containertransporter.

– Det är ett mycket bra upplägg att kunna testa ett fordon med ED95 och med ett avtal som säkerställer att vi inte får högre kostnader under perioden. Det känns extra bra att vi kommer att köra på ett drivmedel som produceras i Norrköping och när vi har diskuterat detta med chauffören som ska använda lastväxlaren så är hon jättepeppad, berättar Robert. Ett skäl till att vi fokuserar på lokalt producerade bränslen i våra miljömål är för att undvika långa transporter av bränsle, vilket ED95 verkligen uppfyller. Dessutom tycker vi att etanol känns som ett framtidsbränsle med utvecklingspotential, t.ex. att använda andra råvaror.

Sedan Renall ställde om till förnybara bränslen för hela flottan i början av 2016 så har man fått mycket positiv återkoppling från sina kunder, framför allt från större företag inom tillverkningsindustrin. De uppskattar att transporterna görs fossilfritt, eftersom det blir enklare för företagen att nå sina egna klimatmål. Robert kommenterar att:

–  Vi har satsat mycket på att öka vår miljömässiga hållbarhet. Förutom att ställa om till förnybara bränslen genomför vi t.ex. också regelbundna miljöutbildningar för all personal och Eco-driving för våra chaufförer. Det gör att engagemanget för miljö och klimatet verkligen sitter i företagets kärna, vilket jag tror att våra kunder märker.

Sedan en tid tillbaka har Renall börjat jobba med bygglogistik. Där ser man stor potential för fossilfria transporter, även om byggsektorn ännu inte riktigt har börjat ställa samma krav som de större industriföretagen.

Nu ingår Renall i EthaDrives fordonsdemonstration. Vi säger välkomna till EthaDrive!

Hela pressmeddelandet kan du läsa här.